درباره ما

سلام تِک با شعار دریچه ای برای ورود به دنیای تکنولوژی فعالیت خود را آغاز کرد و تلاش دارد در راستای تحقق هدف خود تمام سعی خود را به کار گیرد .دیجیتال مارکتینگ از دو دهه پیش تاکنون به عنوان زیرمجموعه‌ای از مدیریت بازاریابی و مدیریت تبلیغات مورد اشاره قرار می‌گیرد. اما با توجه به توسعه فناوری اطلاعات طی سال‌های اخیر، افزایش متوسط زمان آنلاین بودن کاربران،امروزه به عنوان یک دانش و تخصص مستقل از آن یاد میشود.