درباره ما

سلام تِک با شعار دریچه ای برای ورود به دنیای تکنولوژی فعالیت خود را آغاز کرد و تلاش دارد در راستای تحقق هدف خود تمام سعی خود را به کار گیرد .دیجیتال مارکتینگ از دو دهه پیش تاکنون به عنوان زیرمجموعه‌ای از مدیریت   بازاریابی و مدیریت تبلیغات مورد اشاره قرار می‌گیرد. اما با توجه به توسعه فناوری اطلاعات طی سال‌های اخیر، افزایش متوسط زمان آنلاین بودن کاربران، امروزه به عنوان یک دانش و تخصص مستقل از آن یاد میشود.

عباس اردبیلی

عباس اردبیلی

Digital Marketing

temp

temp

temp

temp