درباره ما

سلام تِک با شعار دریچه ای برای ورود به دنیای تکنولوژی فعالیت خود را آغاز کرد و تلاش دارد در راستای تحقق هدف خود تمام سعی خود را به کار گیرد .دیجیتال مارکتینگ از دو دهه پیش تاکنون به عنوان زیرمجموعه‌ای از مدیریت   بازاریابی و مدیریت تبلیغات مورد اشاره قرار می‌گیرد. اما با توجه به توسعه فناوری اطلاعات طی سال‌های اخیر، افزایش متوسط زمان آنلاین بودن کاربران، امروزه به عنوان یک دانش و تخصص مستقل از آن یاد میشود.

یک دست صدا ندارد

قطعا تلاش تک به تک اعضای تیم جوان و خلاق سلام تِک (Salamtech) هست که موفقیت‌ها  را رقم می‌زند. پیشرفت و رشد تیم سلام تِک مساوی است با پیشرفت   و رشد سلام تِک  ما در کنار هم بزرگ می‌شویم.

عباس اردبیلی

عباس اردبیلی

Digital Marketing

سعید حق مرام

سعید حق مرام

Grafic Designer

عباس اردبیلی

عباس اردبیلی

Digital Marketing

عباس اردبیلی

عباس اردبیلی

Digital Marketing

سعید حق مرام

سعید حق مرام

Grafic Designer

عباس اردبیلی

عباس اردبیلی

Digital Marketing