بازاریابی اینترنتی

 

هدف تبلیغات آنلاین نباید افزایش بازدید باشد

صد ها شرکت پول های با ارزش شما را دریافت می کنند و صرفا با طراحی یک تصویر یا یک جمله بطور موقت ترافیک و بازدید وبسایت شما را افزایش می دهند و با ارائه گزارشاتی شما را غرق در خوشحالی های کوتاه مدت خواهند کرد. تبلیغات باید آثاری بلند مدت داشته باشند و به شما فرصت ارتباط مستمر با مخاطبان بالقوه را بدهند. به همین دلیل تیم ما علاوه بر مدیریت و طراحی تبلیغات آنلاین شما، برای وبسایت تان صفحات فرود جذاب خواهیم ساخت تا با درصد بالا بتوانید بازدید ها را به فروش تبدیل کنید و در گام بعدی با طراحی های قیف های فروش و فرم های دریافت داده، مشخصات ارتباط مستمر بازدیدکنندگان را دریافت کنید.

 

تبلیغات آنلاین نباید به یک اعتیاد تبدیل شود

اعتیاد یعنی چی؟! یعنی اینکه مجبور باشید برای اینکه فروش خودتان را افزایش دهید، دائما تبلیغ همان محصولات و خدمات را کنید و دائما خرج تبلیغات آن کنید. نگاه ما به سئو در کنار تبلیغات شماست، صفحات فرود تبلیغات شما باید به گونه طراحی، محتوا گذاری و نگهداری شوند تا رفته رفته و بدون هزینه کرد های دائمی به صفحات بالای موتور های جستجو رشد کنند تا بازدید مستمر دربافت کنند. شما باید بتوانید هزینه های تبلیغات آنلاین یک محصول یا خدمت خود را هدفمند خرج کنید و با کاهش تدریجی آنها، هزینه های تبلیغات آنلاین را صرف گسترش سایر محصولات و خدمات خود کنید.

تبلیغات اینترنتی
بازاریابی اینترنتی

 

هدف تبلیغات آنلاین نباید افزایش بازدید باشد

صد ها شرکت پول های با ارزش شما را دریافت می کنند و صرفا با طراحی یک تصویر یا یک جمله بطور موقت ترافیک و بازدید وبسایت شما را افزایش می دهند و با ارائه گزارشاتی شما را غرق در خوشحالی های کوتاه مدت خواهند کرد. تبلیغات باید آثاری بلند مدت داشته باشند و به شما فرصت ارتباط مستمر با مخاطبان بالقوه را بدهند. به همین دلیل تیم ما علاوه بر مدیریت و طراحی تبلیغات آنلاین شما، برای وبسایت تان صفحات فرود جذاب خواهیم ساخت تا با درصد بالا بتوانید بازدید ها را به فروش تبدیل کنید و در گام بعدی با طراحی های قیف های فروش و فرم های دریافت داده، مشخصات ارتباط مستمر بازدیدکنندگان را دریافت کنید.

تبلیغات اینترنتی

 

تبلیغات آنلاین نباید به یک اعتیاد تبدیل شود

اعتیاد یعنی چی؟! یعنی اینکه مجبور باشید برای اینکه فروش خودتان را افزایش دهید، دائما تبلیغ همان محصولات و خدمات را کنید و دائما خرج تبلیغات آن کنید. نگاه ما به سئو در کنار تبلیغات شماست، صفحات فرود تبلیغات شما باید به گونه طراحی، محتوا گذاری و نگهداری شوند تا رفته رفته و بدون هزینه کرد های دائمی به صفحات بالای موتور های جستجو رشد کنند تا بازدید مستمر دربافت کنند. شما باید بتوانید هزینه های تبلیغات آنلاین یک محصول یا خدمت خود را هدفمند خرج کنید و با کاهش تدریجی آنها، هزینه های تبلیغات آنلاین را صرف گسترش سایر محصولات و خدمات خود کنید.